Home2017-04-11T07:58:10+00:00

Reggio Emilia jest filozofią edukacji dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym i młodszym. Została stworzona, rozwinięta i wdrożona przez włoskiego pedagoga i psychologa, Lorisa Malaguzzi , wraz z rodzicami i samorządem w mieście Reggio Emilia w północnych Włoszech. Fundamentem tej filozofii jest szacunek wobec dzieci, wobec ich naturalnych potrzeb i predyspozycji. Zasady te realizowane są w trakcie odkrywania i poznawania świata wspólnie z dorosłymi.

Edukacja

Edukacja przez odkrywanie odbywa się z pomocą twórczości własnej dzieci oraz poprzez zrozumienie przez nauczycieli „języków”, jakimi podopieczni porozumiewają się w tej twórczości. Malowanie, rysowanie, rzeźbienie, odgrywanie ról – to właśnie języki, w których dzieci przekazują swoje potrzeby. Języki ekspresji, których zrozumienie i używanie są zadaniem nauczyciela.
Procesem edukacji w metodzie Reggio Emilia kierują następujące założenia:

 • dziecko musi być dopuszczone do decyzji o kierunku edukacji,
 • dziecko powinno uczyć się przez doświadczenie dotyku, ruchu, słuchania i obserwacji,
 • dzieci nawiązują twórczą komunikację z innymi dziećmi oraz z otaczającymi je przedmiotami materialnymi, do których poznawania muszą być w bezpieczny sposób dopuszczone,
 • dzieciom należy zaoferować liczne drogi rozwoju oraz szans wyrażania siebie.

Unikalne podejście do każdego dziecka daje mu możliwość z niego kompetentnego, kreatywnego i ambitnego uczenia się i konstruowania swojej wiedzy. Dziecko nie jest przedmiotem instruowania lub pouczania – przeciwnie: jest aktywnym uczniem, a zarazem niezależnym odkrywcą. Placówki Reggio Emilia umożliwiają obserwowanie, stawianie pytań i hipotez, zachęcają do dyskusji, których efektem jest lepsze zrozumienia świata.

Pedagog

Pedagodzy Reggio Emilia są przygotowani do improwizowania i odpowiadania na naturalne predyspozycje dziecka. Wszystkie obszary zainteresowań sugerowane są przez dziecko. Do zadań opiekuna należy takie ich wykorzystanie, by stały się elementem niezbędnej edukacji przedszkolnej. Dlatego podejście Reggio Emilia zostało nazwane „pedagogiką słuchania”. Termin odnosi się do rzeczywistego wsłuchiwania się w dziecko. W efekcie, we współpracy z podopiecznym, można budować świat dużo bardziej skomplikowany i abstrakcyjny, niż w tradycyjnej edukacji. Proces ten wykorzystuje fazę rozwoju człowieka, w której wykazuje on niezwykłą ciekawość świata.

Dziecko

Przy tak indywidualnym podejściu, dzieci nie są postrzegane jako izolowane jednostki. Wychowawcy Reggio Emilia podchodzą do procesu uczenia się i nauczania jako „pedagogiki relacji”, ponieważ procesy te opierają się na przekonaniu, iż człowiek poznaje świat poprzez wchodzenie w relacje z rzeczami, pojęciami i własnym doświadczeniem. Relacje te rozwijane są w interakcji z innymi osobami i całym otaczającym ich środowiskiem.

Pedagogika relacji wdrażana jest nie tylko w samych placówkach Reggio Emilia – świadomi są tej metody rodzice, którzy wprowadzają ją w życie również w rodzinnych domach. Dzieci pozostają wtedy zanurzone w środowisku, na które składają się spójne relacje z innymi dziećmi, rodziną, nauczycielami i zresztą otaczających je ludzi. Opiekunowie, nauczyciele (a w praktyce raczej: przewodnicy) pomagają dzieciom odkryć, że każda z tych osób jest godna szacunku, że każdy jest indywidualnością działającą w grupie.

Twórcy niniejszej strony są pedagogami ­– entuzjastami filozofii Reggio Emilia , propagującymi ją w Polsce.

 

 • "Non-messy" group pa
 • #mirrors #selfportra
 • Reggio Emilia
 • How to do Self portr
 • Salt painting is so
 • Love this, If you wa
 • This may be the easi
 • Awesome kid-made des